Poliția Locală din Timișoara a început o nouă campanie de informare a cetăţenilor cu privire la situația autovehiculelor abandonate pe raza municipiului. Campania are drept scop eliberarea locurilor de parcare ocupate de astfel de maşini care devin adăposturi pentru oamenii străzii, dar și pericole pentru copii ca urmare a degradării lor. Anul trecut au fost depistate aproape 500 de autovehicule abandonate. Şi cetăţenii pot da o mână de ajutor oamenilor legii. În cazul în care observă astfel de autovehicule, timişorenii sunt rugaţi să sesizeze acest lucru la telefon 0256.968 sau 0256.246.112 ori pe adresa de email contact@politialoctm.ro.

Potrivit Legii 421/2002, vehicul fără stăpân este vehiculul de orice categorie, fără plăcuţa de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut. Conform aceluiasi act normativ, vehicul abandonat este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

(Sebastian Dragomir)