Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost modificată.

Asociaţiile de proprietari vor fi obligate să afişeze, lângă lista de plată a cheltuielilor şi modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor care trebuie achitate. Dacă aceasta nu va fi afişată, amenda aplicabilă va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei. Reclamaţii se pot face la Inspectoratul de Stat în Construcţii, şi la Primării.

Asociaţiile de proprietari au, aşa cum stabileşte Legea nr. 230/2007, mai multe cheltuieli, după cum urmează:
– cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
– cheltuieli pe consumuri individuale;
– cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;
– cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari;
– cheltuieli pe consumatori tehnici;
– cheltuieli de altă natură.

Suma ce priveşte proprietatea comună a fiecărui proprietar din cadrul condominiului este stabilită şi repartizată proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

„Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu”, prevede actul normativ.

(Daniel Babun)