ajutor deces

În judeţul Caraş-Severin sunt plătite lunar din bugetul asigurărilor sociale aproape 5 milioane de lei, reprezentând ajutoare de deces. Beneficiază de acest ajutor bănesc o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, spune directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii, Gheorghe Brăilă:

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor bănesc în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, a mai adăugat Brăilă.