eugen-dogariu1

Prefectura Timiş a sancţionat Consiliul Local Timișoara pentru încălcarea unor norme de legalitate ce vizează adoptarea unor hotărâri. În acest sens a fost comunicat un recurs graţios, spune prefectul Eugen Dogariu. Reprezentantul guvernului afirmă că măsurile adoptate de Consiliul Local aparțin unor domenii deja reglementate de legi și ordonanțe:

În urma verificării legalității hotărârilor, adoptate în ședința din 16 octombrie 2015, a fost comunicat Consiliului Local un recurs grațios care cuprinde obiecțiuni privitor la:

– HCL 424 privind interzicerea organizării de evenimente pe raza municipiului Timișoara care aduc atingere ordinii și liniștii publice

– HCL 433 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate „Reconfigurarea traseului de cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor C.F. în subteran”

– HCL 442 privind protecția atmosferei și sănătatea locuitorilor în municipiul Timișoara

Obiecțiunile de legalitate vizează adoptarea acestor hotărâri cu încălcarea normelor care stabilesc competența materială a Consiliului Local, a normelor de tehnică legislativă și a dispozițiilor legale incidente (s-a constatat că măsurile adoptate de Consiliul Local aparțin unor domenii deja reglementate de legi și ordonanțe, deci de acte jurdice de nivel superior. Prin urmare în competența Consiliului Local revenea doar punerea în executare a acestor acte normative și nu o supralegiferare).

În ceea ce privește studiul de prefezabilitate adoptat prin HCL 433, obiectul acestuia îl constituie un bun care aparține domeniului public al statului, asupra căruia Consiliul Local nu poate dispune.

Totodată, a fost atenționat Consiliul Local de faptul că nu rezultă din documentația transmisă Instituției Prefectului că a fost respectată procedura prevăzută de Legea 52/2003 privind transparența decizională și nici că a fost realizată evaluarea preliminară a impactului prevăzută de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

S-a solicitat Consiliului Local reanalizarea hotărârilor în cauză, urmând ca, în funcție de răspuns, să fie solicitată instanței anularea acestor acte. Prefectul Eugen Dogariu a reamintit că o hotărâre de Consiliul local nu poate modifica o lege, iar acest drept îl are doar Parlamentul.

(Sebastian Dragomir)