cadastru3Trei comune din Caraş-Severin vor beneficia de cadastru gratuit – Vermeş, Berzovia şi Măureni. În Timiş sunt vizate localităţile Bethausen, Bara, Balinţ şi Secaş. În total, la nivel naţional 63 de comune vor fi incluse în prima fază a lucrărilor de cadastru general gratuit prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023. În acest context aproximativ 224.000 de români vor beneficia, în perioada următoare, de cadastru gratuit.

Lista completă a localităţilor:

– Covăsânţ, Fântânele, Frumuşeni, Livada, Vladimirescu (jud. Arad)
– UAT-urile Bethausen, Bara, Balinţ, Secaş (jud. Timiş)
– Vermeş, Berzovia, Măureni (jud. Caraş-Severin)
– Pătulele, Vânjuleţ, Rogova (jud. Mehedinţi)
– Logreşti, Berleşti, Hurezani, Ţânţăreni (jud. Gorj)
– Pieleşti, Goicea, Coţofenii din Doş Brădeşti (jud. Dolj)
– Diculeşti, Făureşti, Valea Mare, Fârtăşeşti (jud. Vâlcea)
– Vişina, Milcov, Oboga, Vişina Nouă, Brastavăţu, Vădastra (jud. Olt)
– Recea, Izvoru, Miroşi, Căldăraru (jud. Argeş)
– Segarcea Vale, Liţa, Ciuperceni, Traian (jud. Teleorman)
– Bilciureşti, Dobra, Băleni (jud. Dâmboviţa)
– 1 Decembrie, Copăceni, Clinceni (jud. Ilfov)
– Dumeşti, Leţcani, Movileni (jud. Iaşi)
– Suliţa, Coşula, Copălău (jud. Botoşani)
– Cornu Luncii, Preuteşti, Boroaia, Forăşti (jud. Suceava)
– Grumăzeşti, Bodeşti, Dobreni, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun (jud. Neamţ)

PNCCF se desfăşoară în perioada 2015 – 2023 şi are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2.337 de Unităţi Administrativ Teritoriale situate în mediul urban şi rural. Programul a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Procedura de licitaţie este publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice.