Regulament concurs „Bună dimineața, Banat!”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Bună dimineața, Banat!” este inițiat de Radio România Reșița.

Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participantii. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce prezentului regulament eventuale clarificari care vor aparea ca fiind necesare pe durata desfașurării concursului, asigurand egalitate de tratament tuturor participanților.

În vederea desemnării caștigătorilor, organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale participanților, va asigura selectarea câștigătorului, va expedia/preda premiile și va face toate demersurile necesare pentru organizarea și desfășurarea în condiții optime a concursului.

Prin participarea la aceast concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și exprimarea acordului participanților asupra termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului regulament.

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricărui participant, în acest scop acesta se găseste integral afișat pe
website-ul https://radioresita.ro.

DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul va fi organizat de Radio România Reșița în cadrul a 70 de emisiuni “Bună dimineața, Banat!”, în perioada 29.05.2022 – 06.08.2022.

În cadrul fiecărei emisiuni, se va adresa o întrebare pe teme abordate de moderator, ascultătorii vor avea posibilitatea să intre în direct sunând la numărul de telefon 0255 20 60 61 și dacă vor răspunde corect la întrebare, se vor califica pentru tragerea la sorți care va avea loc sâmbăta, pe toată perioada de desfășurare a concursului.

Ascultătorul care a fost tras la sorți, va câștiga premiul de 500 de lei.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La concurs poate participa oricare ascultător al postului Radio România Reșița, cu vârsta peste 18 ani împliniți.

Nu au dreptul să participe salariații și rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în SRR.

Un ascultător poate câștiga un singur premiu pe toată durata concursului.