16 C
Reșița
marți, 18 iunie 2019
 • Meteo
 • Muzică pentru viață
 • Program
More

  Ţiganiada lui Budai-Deleanu – primul mare creator al literaturii române

  Dacă ar fi să răspundem sincer, câţi dintre noi am recunoaşte că nu am citit lucrarea lui Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada? Singura noastră operă barocă în adevăratul sens al termenului, cum o numea Nicolae Manolescu,...

  Şcoala Ardeleană – Propune pentru prima oară înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin

  Prima generaţie de cărturari români care şi-a consacrat în mod sistematic o mare parte a unei prodigioase activităţi acţiunii de culturalizare şi educare a maselor a fost cea a Şcolii Ardelene. Prin corifeii săi,...

  Horea, Cloşca şi Crişan – Corespondentul în plan social şi politic al Şcolii Ardelene

  Politica de reformă iniţiată de împărăteasa Maria Tereza şi continuată de fiul ei, Iosif al II-lea, urmărea, printre altele, reglementarea obligaţiilor faţă de nobili, pentru ca să poată fi îndeplinite şi cele faţă de...

  Capitulaţiile – o dovadă a continuităţii statului la români în zorii epocii moderne

  Slăbită în urma Războiului de şapte ani (1756-1763), Prusia s-a aliat cu Rusia Ecaterinei a II-a. Se angajau reciproc, printre altele, să îşi sprijine interesele teritoriale contra Poloniei. Pentru a contracara noua alianţă, Franţa...

  Supplex Libellus Valachorum – Mişcarea de redeşteptare naţională a românilor transilvăneni

  După dispariţia împăratului Iosif al II-lea, în fosta Ungarie şi în Marele Principat al Transilvaniei nobilimea maghiară şi patriciatul săsesc pornesc o adevărată campanie de anulare a tuturor măsurilor reformelor. Sunt convocate din nou...

  Reformele lui Constantin Mavrocordat şi cele ale lui Iosif al II-lea – Primele reforme...

  Măsurile de reformă întreprinse de domnii de la Iaşi şi Bucureşti au fost comparate cu cele ale despoţilor luminaţi din Apusul Europei. Rolul cel mai important l-a jucat Constantin Mavrocordaţ grec de origine, dar care,...

  Inochentie Micu Klein și lupta pentru emanciparea politico-naţională a românilor ardeleni

  Promisiunile consemnate în prima Diplomă Leopoldină a Unirii, din 1699, dar mai ales în cea de a doua, din 1701, dată în favoarea „episcopului, popilor şi naţiunii valahe“, nu au fost puse în aplicare....

  Mânăstirea Văcăreşti – Monument arhitectonic unicat în sud-estul Europei

  Acum peste 300 ani începea construcţia unei bijuterii a arhitecturii româneşti medievale, în acelaşi timp un unicat în Europa de Sud-Est. După 268 ani, un regim totalitar dispunea demolarea complexului mânăstiresc pentru a se...

  Rolul Bisericii Unite din Transilvania în păstrarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale la românii transilvăneni

  Pentru a înţelege decizia unei părţi a clerului şi a credincioşilor ortodocşi din Transilvania trebuie amintite câteva elemente. Transilvania a devenit un teritoriu în care Reforma a făcut rapide progrese în secolul al XVI-lea....

  Dimitrie Cantemir – Primul savant român cu recunoaştere internaţională

  „Prea luminatul şi prea învăţatul Dimitrie Cantemir, principe al Imperiului Rusesc, domn ereditar al Moldovei, dând o pildă precât de demnă de laudă, pre atât de rară, şi-a închinat numele ilustru cercetărilor ştiinţifice. Iar...

  Academia Sf. Sava – Începutul Academiei domneşti din Bucureşti

  Prima a fost creată de Brâncoveanu, cu limba de predare greacă. În secolul XIX este înlocuită cu o instituţie de cultură naţională, în limba română. Veacul fanarioţ atât de rău văzut încă la noi, şi...

  Participarea voievozilor români la asediul Vienei – 1683

  Vreme de peste două secole, după căderea Constantinopolului, atunci când voiau să îi convingă pe cei mici să lase joaca şi să intre în casă seara, mamele din Europa Occidentală îi ameninţau că vin...

  Biblia lui Şerban Cantacuzino – cea mai bună traducere românească a Bibliei

  Întrebat de scriitorul Marin Preda care este cea mai bună traducere românească a Bibliei, arhimandritul (pe atunci) Bartolomeu Anania, viitorul prim mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, a răspuns: cea din 1688,...

  Nicolae Milescu – Primul român care calatoreste pâna în China

  Nicolae (Milescu) Spatarul s-a nascut în anul 1636. Nici el nu a folosit vreodata patronimicul Milescu si nici contemporanii nu i-au spus asa. Ion Neculce l-a „botezat“ Milescu, în O sama de cuvinte. Numele...

  Grigore Ureche, Miron Costin – Ultimul cronicar, primul istoric

  La vremuri noi, istorici noi. Mai corect spus, la vremuri noi, istorici, căci până atunci avuseserăm doar cronicari. „După modul cum este scrisă istoria unei naţiuni se poate judeca şi conchide despre cultura ,...

  Cazania lui Varlaam – opera cea mai populară a epocii noastre vechi

  Era considerată de Nicolae Iorga opera cea mai populară a epocii noastre vechi. Conţine primele versuri în limba română. „Mitropolitul Varlaam a ajuns la scaunul său fără a fi fost vreodată episcop A stat...

  Petru Movilă – Mitropolitul Kievului şi rolul lui în menţinerea Ortodoxiei în faţa eforturilor...

  Vă veţi întreba, probabil, ce legătură au faptele lui Petru Movilă, ajuns mitropolit al Kievului în prima jumătate a secolului al XVII-lea, cu momentele astrale pe pământ românesc. Au legătură, pentru că a plecat...

  Trei Ierarhi – Necropola domnească ridicată de Vasile Lupu, în tradiţia bizantină

  Cât de mult ne poate grăi nouă, cei de azi, dantela în piatră a Trei Ierarhilor, ctitoria domnului Moldovei Vasile Lupu (1634 – 1653), despre vremurile de acum peste trei secole şi jumătate? A fost...

  Prima unire a Ţărilor Române şi semnificaţia sa

  Într-un document emis din Iaşi, la 27 mai 1600, Mihai Viteazul se intitula „Io Mihail voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi al Moldovei“. Şi-a confecţionat şi o...

  Universitatea din Cluj (1581) – Colegiul Major Iezuit, aflat pe același plan cu universitățile...

  Ofensiva protestantă eliminase aproape complet catolicismul din Transilvania în deceniile şase şi şapte ale secolului al XVI-lea. Un iezuit compara situaţia catolicismului în Transilvania, pe care a găsit-o în 1579, cu cea din India....