5 C
Reșița
duminică, 18 noiembrie 2018

Anghel Saligny – unul dintre pionierii tehnicii mondiale

„Această trainică şi nepieritoare lucrare trebuie să arate lumii că vrednic este poporul român de frumoasa sa chemare la gurile Dunării şi porţile Orientului“. Cuvintele acestea au fost rostite de regele Carol I la...

Victor Babeș – avea să scrie primul tratat de bacteriologie din lume

O întâmplare personală tragică i-a schimbat lui Victor Babeş cursul vieţii şi a dat lumii un savant care a întemeiat o disciplină nouă în medicină şi a deschis drumul descoperirii antibioticelor. De la vârsta...

La 12 noiembrie 1884 Timişoara devine primul oraş european iluminat electric

Iluminatul public datează în oraşul de pe Bega din 1760, când era realizat cu lămpi cu ulei şi seu, fixate în stâlpi de lemn, înşiraţi de-a lungul principalelor străzi din Cetate. Până la mijlocul...

România devine regat – Un copil din Sigmaringen – un rege!

Fixată iniţial pentru 10 mai 1881, proclamarea Regatului Român a fost devansată, la insistenţele membrilor guvernului, pentru 8 aprilie. Brătianu i-a invocat regelui şi greutăţi din partea străinătăţii, dacă nu se grăbeau. Dar, aşa...

Înființarea Băncii Naționale a României – instituţie fundamentală a statului român modern

„Posteritatea va lua cu recunoştinţă act în analele ei că România şi-a dobândit astăzi instituţiunea unei Bănci Naţionale, prin propunerea guvernului conservator şi prin stăruinţele şi sforţările partidului şi guvernului liberal. Această împrejurare onorează...

Spiru Haret – cel care a aşezat învăţământul românesc pe temeinice baze

La 30 ianuarie 1878, un tânăr de numai 27 ani, susţine la Paris doctoratul cu tema Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare. Revistele din Paris au publicat recenzii elogioase, iar Analele Observatorului din Paris i-au tipărit...

Ion Luca Caragiale – Rolul lui a fost de a contribui la însănătoşirea vieţii...

„De ce să ne facem spaimă şi inimă rea degeaba? La noi nu e nici mai multă, nici mai puţină stricăciune decât în alte părţi ale lumii şi nici n-ar putea fi altfel. Calităţile...

Câştigarea independenţei de stat – 9 mai 1877

La 9 mai 1877 Parlamentul proclama independenţa României, consfinţită prin cuvintele ministrului de Externe Mihail Kogălniceanu: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare suntem o naţiune liberă şi independentă“. Proclamarea independenţei s-a putut produce...

Abraham Goldfaden înfiinţează la Iaşi primul teatru evreiesc din lume

Există mai multe variante despre originea limbii idiş. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din anul 1978, Isaac Bashevis Singer, spunea în faţa Academiei Suedeze: „Limbă a exilului, limbă fără de ţară, fără frontiere, care...

Adoptarea leului ca monedă naţională

Un călător francez din secolul al XIX-lea, Thibault-Lefebvre, nota: „Există astăzi în Valahia monete de toate proveniențele și de toate felurile. Bani de socoteală, monete reale, monete austriece, turcești, rusești și câteodată monete franceze,...

Carol I devine domnitor al României – Inteligenţa deciziei de a aduce un principe...

Nu o să ştim probabil, niciodată, dacă într-adevăr Cuza dorea să abdice, pentru a permite aducerea unui principe străin pe tron, sau complotiştii care l-au înlăturat au avut dreptate să se teamă că îşi...

Se înfiinţează Societatea Literară Română, precursoarea Academiei Române

Limba română înlocuise slavona, alfabetul latin îl înlocuieşte şi el pe cel chirilic: în Ţara Românească este introdus, treptat, din 1853, în şcoli; în Moldova lucrurile au mers ceva mai greu. Venise de acum...

Debutul literar al lui Mihai Eminescu – nimic nu prevestea geniul

Efendi, negustor turc aşezat în Moldova, care s-a botezat creştineşte, luând numele de Eminovici. Prietenii îi ziceau în glumă „turcule“. După alţii, era fiul unui ofiţer suedez, din oastea lui Carol al XII-lea, stabilit...

Universităţile din Iaşi şi Bucureşti

În mesajul adresat Adunării Deputaţilor, la 6 decembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza spunea: „Pe lângă învăţământul Literelor, facultăţile de Ştiinţe, de Drepţ de Medicină sunt negreşit trebuincioase, dar starea de astăzi a României şi...

Legea secularizării averilor mănăstireşti – una dintre cele mai importante măsuri luate de Cuza

După ce vreme de câteva secole Ţările Române au susţinut cu bani şi moşii locurile sfinte, se „naţionalizează“ averile acestora din ţară, în condiţiile în care acestea reprezentau 25% din suprafaţa ţării. În scurta sa...

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, la 5 şi 24 ianuarie

Posibilitatea de a avea instituţii organizate pe baze similare, precum armata, dar doi domni diferiţi, iată ce le oferea Convenţia de la Paris românilor care doreau unirea. Este meritul elitei române de atunci că...

Divanurile ad-hoc și rolul lor în revizuirea Regulamentelor Organice

A trebuit mai întâi ca ideea difuză a originii comune şi unităţii de neam a românilor să capete forma scrisă prin cronicari şi primii savanţi din principate. Apoi, din scrierile învăţaţilor, ideile au trecut...

Bucureştiul devine primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant

În 1857 Bucureştiul devenea primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant. Era o soluţie mult mai ieftină şi mai sigură decât cele folosite până atunci. În 1822, în Rusia, fraţii Dubinin distilează rudimentar ţiţei...

Revoluţia de la 1848-1849 – Mişcarea sincronă cu revoluţia europeană

„Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza Revoluţiei române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trudă, suferinţă şi lucrare a poporului român asupra lui însuşi“. Acest citat...

Teatrul Naţional (Iaşi şi Bucureşti) – semnele redeşteptării naţionale

La noi teatrul a fost unul dintre semnele redeşteptării naţionale. Primul care a pomenit de un teatru naţional a fost Ion Câmpineanu, unul dintre liderii partidei naţionale şi participant la Revoluţia din 1848. De...

Nu ratați

Foto