7 C
Reșița
marți, 25 septembrie 2018

Mitul lui Dracula şi semnificaţia lui

„Povestea regele , confirmat fiind de secretarii care asistau la descriere, că 40.000 de oameni de ambele sexe şi de vârste diferite, care aparţineau facţiunii potrivnice, au fost cu puţin timp înainte ucişi din...

Bătălia de la Varna, ultima mare cruciadă europeană!

Participarea lui Iancu de Hunedoara la ultima mare cruciadă europeană. Bătălia de la Varna (10 noiembrie 1444) marca sfârşitul unei epoci istorice. Vreme de aproape 100 ani, în cadrul a ceea ce s-a numit „cruciatele...

Tetraevanghel Gavril Uric – o capodoperă a artei miniate universale

Realizat în 1429 de monahul Gavril Uric de la Mănăstirea Neamţ pentru uzul doamnei Marina, soţia lui Alexandru cel Bun, este ilustrat cu patru miniaturi pe paginile de gardă, înfăţişându-i pe evanghelişti. Este primul...

Mănăstirea Cozia, minunea de pe Valea Oltului!

Mănăstirea Cozia – Ctitoria lui Mircea cel Bătrân, loc de cult şi cultură. Călătorul pe Valea Oltului, care se opreşte dinaintea Mănăstirii Cozia şi îi trece pragul, va afla că este o ctitorie a lui...

Rovine, stralucita victorie antiotomană a lui Mircea cel Bătrân

Politica antiotomană a lui Mircea cel Bătrân, care punea sultani în Imperiul Otoman. „La un semn, un ţărm de altul, legând vas de vas, se leagă Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă; Ieniceri, copii...

Vodița, prima mănăstire organizată!

Ridicată de Nicodim, primul monument sacral de plan triconc de la noi. Pe malul românesc al Dunării, imediat ce fluviul face ultimul cot înainte de a se izbi de barajul de la Porţile de Fier,...

Paftaua din mormântul de la Curtea de Argeş

Mormântul princiar din Biserica Domnească, Curtea de Argeş, în care a fost găsită paftaua arată că în acel moment principii noştri erau asemenea celor din Occidentul Europei. Poate fi o pafta de centură, fie ea...

Eu aleg România – Bătălia de la Posada

Prima mare victorie a unei armate feudale române. Nu cunoaştem locul exact al primei mari bătălii câştigate de români, cea care a şi consfinţit naşterea primului lor staţ Ţara Românească (sau Valahia). Până şi numele...

Descălecaturile – Modul original în care s-au constituit principatele române de la sud şi...

Marea invazie mongolă din prima jumătate a secolului al XIII-lea – cu punctul culminant, campania când oştile mongole au străbătut Polonia, Ungaria şi au ajuns până în Boemia şi Moravia – a afectat şi...

Eu aleg România – Bisericile din Strei și Densuș

Construită pe la 1270, este o sinteză de stil bizantin şi gotic, o biserică ortodoxă din Transilvania. Ctitoria din Streisângeorgiu, asemenea celei din Strei sau a celei din Densuş, stau mărturie – fizic şi spiritual...

Eu aleg România – Biblioteca de la Igriş

Călugării cistercieni de la Pontigny, Franţa, au întemeiaţ în anul 1179, mănăstirea de la Igriş. Biblioteca acestei mănăstiri este prima bibliotecă atestată documentar la noi. Călugării cistercieni au exercitat o influenţă majoră asupra vieţii economice...

Eu aleg România – Colonizarea saşilor

Aduşi de regele ungar Geza II (1141-1162), saşii şi-au pus amprenta asupra civilizaţiei şi culturii din Transilvania. În anul 1103, Anselm din Braz restituia cetatea şi domeniul Logne mănăstirii din Stavelot (Malmedy) pentru 12 mărci...

Eu aleg România – Bisericile de la Murfatlar

Biserici săpate în cretă, monument unicat în Europa. În vara anului 1957, lucrătorii de la cariera de cretă de la Murfatlar (localitatea s-a numit anterior Basarabi, de aici dubla denumire sub care apare complexul descoperit...

Eu aleg România – Torna, torna, fratre

Cuvintele rostite de un soldat din armata bizantină în timpul unei campanii contra avarilor, din 587, considerate un monument de limbă proto-română. Suntem în anul 587. Avarii, un popor probabil turcic, aşezat în Câmpia Tisei...

Eu aleg România – Tezaurul de la Pietroasa

Un tezaur compus din piese unicat. Ar putea să pară scenariul unui film cu Indiana Jones. Nu este decât pEovestea tristă a descoperirii şi recuperării celui mai cunoscut tezaur găsit la noi: „Cloşca cu puii...

Eu aleg România – Ego Zenovius votum posui

Fibula cu această dedicaţie, descoperită nu la Biertan, ci într-o zonă mult mai retrasă de la marile drumuri, ceea ce demonstrează că nu a fost adusă din sudul Dunării, ci a fost o creaţie...

Eu aleg România – Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Capitala noii provincii romane, simbol al noii stăpâniri şi al continuităţii. Numele capitalei provinciei romane Dacia pare a rezuma istoria următorilor 200 ani ai acestui teritoriu: un oraş nou, întemeiat de cuceritorul roman, dar cu...

Eu aleg România – Tropaeum Traiani

Monumentul de la Adamclisi este ridicat de romani în amintirea victoriei obţinute contra oştilor lui Decebal în campania din Dobrogea din 102. Despre complexul de monumente de la Adamclisi istoricii au mai multe întrebări decât...

Eu aleg România – Podul lui Apollodor din Damasc

Una dintre marile realizări ale Antichităţii este podul ridicat la Drobeta Turnu Severin. Până în epoca noastră, nu s-a mai ridicat un pod similar peste Dunăre. „Traian construi peste Istru un pod de piatră,...

Eu aleg România – Murus dacicus

Metodă de ridicare a zidurilor fortificare extrem de ingenioasă, specifică dacilor. Columna lui Traian, acest monument ridicat la Roma pentru a marca triumful împăratului roman în războaiele cu dacii, dar în egală măsură şi vitejia...

Nu ratați

Foto