PNDRProgramul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este promovat în acest an de către Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) din Caraş-Severin în tot judeţul.

 Mai simplu spus se doreşte ca începând de astăzi, până vineri 28 martie, zece proiecte agricole de succes finanţate din bani europeni prin PNDR, să fie vizitate şi promovate cu scopul de a spori încrederea fermierilor cărăşeni în soluţiile PNDR-ului şi finanţările europene pentru sectorul agricol.

Pentru desfăşurarea acestei acţiuni se va înfiinţa o reţea judeţenă de 50 de multimplicatori ai informaţiilor care vor fi selectați și pregătiți pentru a putea transmite către publicul larg informațiile generale și specifice despre modalitatea și condițiile de accesare și utilizare corectă a fondurilor europene disponibile prin PNDR.

Cei 50 de multiplicatori din Caraş-Severin ai PNDR vor fi selectați pe baza experienței în activitățile de comunicare cu publicul larg privind fondurile europene și pe baza potențialului lor de multiplicare a informației. Multiplicatorii vor fi reprezentanți ai asociațiilor, patronatelor și cooperativelor de profil, ai ONG-uri reprezentative la nivel județean, ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) şi ai Centrelor de documentare și informare europeană.

Promovarea PNDR-ului este o acţiune desfăşurată la nivel naţional de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Campania APDRP, în perspectiva finalizării cu succes a actualului Program de finanțare a agriculturi și dezvoltării rurale – PNDR 2013, precum și ca etapă de pregătire a PNDR 2020, prezintă derularea investițiilor private și publice finanțate cu fonduri europene nerambursabile.

David Eugen Popescu, Directorul General al APDRP a precizat: „Consider că investițiile finanțate prin PNDR în exercițiul financiar 2007 – 2013 pot fi exemple de bună practică și o sursă de inspirație pentru noul PNDR. Exemplul concret este cel mai bun argument pentru a încuraja derularea corectă a fondurilor europene. În mare măsură informațiile eronate și cele negative, tendențioase sau nu, descurajează întreprinzătorul român. Astfel, din dorința de a asigura egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene, vrem să construim un sistem eficient de informare a publicului, care, prin prezentarea corectă și clară a modului de implementare a fondurilor europene, să elimine neîncrederea sau suspiciunile nefondate ale tinerilor întreprinzători.

APDRP va lansa prin această campanie și o platformă web (www.euroagricultura.ro) care va servi ca sursă de informare pentru multiplicatori și pentru publicul larg. Platforma online de informare va include atât informații utile pentru activitatea curentă a multiplicatorilor, cât și prezentări ale celor mai reușite activități de comunicare dezvoltate în rețea și ale celor mai activi și eficienți multiplicatori.

Campania APDRP se derulează la nivel național în perioada martie – august 2014 sub denumirea Rețeaua Națională a Multiplicatorilor de Informații despre PNDR, având ca slogan „Împreună creștem satul românesc”.

(Ovidiu Babolea)