Profesorii care vor să se angajeze într-o şcoală pe o perioadă nedeterminată, vor susţine astăzi proba scrisă a examenului de titularizare.

Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sală cel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor. Durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit cu una-două ore doar de candidaţii cu cerinţe speciale.

În judeţul Caraş-Severin, sunt aproximativ doi candidaţi pe loc.

În judeţul Caraş-Severin s-au înscris 400 de persoane, însă oferta este săracă, doar 37 de posturi titularizabile. Mai sunt scoase la concurs aproximativ 200 de posturi, dar pe o perioadă determinată, cele mai multe de educator, învăţător, profesor de educaţie fizică şi muzică.

Afişarea rezultatelor se va face în 23 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun în zilele de 23 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00 şi 24 iulie, până la ora 15,00. Rezultatele finale se afişează în 30 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în 31 iulie.

În 1 august va avea loc repartizarea posturilor didactice de predare vacante, în ordinea descrescătoare a mediilor, a două categorii de cadre didactice: cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obţinut minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular; cadre didactice debutante, care au ocupat posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs în ultimii şase ani şi care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019.