Miting de amploare la această oră în faţa Ministerului de Finanţe din Bucureşti. Peste 200 de sindicalişti din Sanitas din toată ţara îşi strigă nemulţumirile, sătui de promisiuni. O delegaţie compusă din 5 cadre medicale de la Sanitas Caraş-Severin participă acum la miting.

Atmosfera este de nemulţumire. Participanţii fluieră şi fac tot posibilul să-şi facă auzită vocea pentru ca autorităţile să găsească soluţii la toate problemele actuale din sănătate explică vicepreşedintele Sanitas Caraş-Severin, Andrei Seracin, cel care coordoneză grupul din Caraş.

Printre nemulţumiri se numără faptul că nu au fost acordate creşterile salariale promise şi se doreşte eliminarea inechităţiilor în ceea ce priveşte aplicarea regulamentului de sporuri.

Revendicările Federaţiei SANITAS sunt:

-Eiminarea din plafonul de 30% a indemnizaţiei de hrană şi a sporului pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă social

-Calcularea sporurilor şi a gărzilor la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială.

-Asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

-Includerea contravalorii indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi pentru concediile medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite.

-Eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului de sporuri.

-Corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţa socială.

-Negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Sectorului – Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare.

Şi protestele nu se vor opri aici. În data de 3 aprilie în Bucureşti va fi organizat un mare miting. Mii de cadre medicale din toată ţara şi-au anunţat prezenţa dacă nu se vor rezolva toate problemele cu care se confruntă.

Daiana Roşca