Noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest: Călin Dobra

63

Miercuri, 5 septembrie 2018, în sala multifuncţională a Consiliului Judeţean Timiş, a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest).

În cadrul acestei şedinţe, au fost aleşi noul preşedinte şi noul vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru o perioadă de un an. Astfel, Călin DOBRA – preşedintele Consiliului Judeţean Timiş – este noul preşedinte al CDR Vest, iar Mircea Flaviu BOBORA – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara – este noul vicepreşedinte al CDR Vest.

La întrunire a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu.

Un alt punct de pe ordinea de zi a şedinţei a vizat prezentarea şi analizarea stadiului de implementare al Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020 – program pentru care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplineşte rolul de Organism Intermediar în Regiunea Vest.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a supus atenţiei participanţilor la şedinţa CDR Vest rapoartele de activitate ale agenţiei pentru prima jumătate a anului 2018, precum şi raportul de activitate al CDR Vest corespunzător aceleiaşi perioade.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest. El a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(Ada Botezan)