În Anul Centenarului Marii Uniri, Radio România Reșița aduce un omagiu deosebit oamenilor de valoare care au sporit spiritualitatea acestor locuri din Banatul de Munte, dar și a României prin tot ceea ce au lăsat moștenire poporului român.O personalitate a Banatului de Munte este și istoricul Valeriu Leu, cel care mărturisea cu sensibilitate că nu scrie pentru astăzi, nu scrie pentru mâine, ci scrie pentru generațiile care vor veni.

Numele său este în patrimoniul cultural românesc, dar și în cel universal, pentru că întreaga sa viață, mult prea scurtă din păcate, și-a dăruit-o rescrierii istoriei adevărate a Banatului de Munte, dedicându-se prin mii de ore de cercetare aflării adevărului istoric acestor locuri binecuvântate de Dumnezeu.
Fie din postura de istoric, dascăl sau când organiza Cinemateca la Întreprinderea Cinematografică din județ, unde în vremurile de tristă amintire, reșițenii puteau viziona filme de artă, Vali Leu s-a remarcat prin bun gust, rafinament și puterea de-a se pune în slujba valorilor istorice și culturale.

Omului, cercetătorului și prietenului Vali Leu îi dedicăm, in memoriam în această seară de la ora 22, emisiunea „Singuri ,dar împreună”, unde este invitat un istoric și muzeograf consacrat, doamna Carmen Albert, care a avut amabilitatea să ne transmite câteva repere importante despre ilustrul nostru om de cultură:

„VALERIU LEU, născut la 10 mai 1952 în satul Gârlişte judeţul Caraş-Severin, a fost absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie. A urmat în paralel cursurile Facultăţii de Filologie, Limba şi literatura slavă-limba şi literatura rusă. Din anul 1975 a lucrat ca muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie Caraş-Severin, în specialitatea carte veche-manuscris, apoi la secţia de istorie în specialitatea istorie modernă. A fost şi director al Întreprinderii Cinematografice Caraş-Severin în intervalul 1985-1992.
La 26 mai 1993 i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în istorie la Universitatea „Babeş-Bolyai”, lucrarea de doctorat având titlul „Cartea şi lumea rurală în Banat (1700-1848)”. Din 1996 devine cercetător ştiinţific principal I la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa şi şef de secţie până în 2008, profesor universitar din 1998 la Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
A publicat peste 10 volume unic autor sau în colaborare şi peste 70 de studii de istorie modernă, istoria cărţii vechi, istoria mentalităţii, publicate în ţară şi străinătate. În 1996 i s-a decernat premiul „George Bariţ” al Academiei Române pentru cartea Franţa şi Banatul”, iar în anul 2009, al doilea premiu al Academiei Române, pentru volumul Cartea veche românească din Voivodina, co-autor împreună cu Costa Roşu. Din 2003 este înscris în Registrul experţilor în domeniul carte veche românească şi carte românească bibliofilă. Redăm mai jos lista volumelor semnate Valeriu Leu:
1. Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988 (în colab.)
2. Banatul între arhaic şi modern. Mentalităţi în veacul Luminilor, Ed. Banatica, Reşiţa, 1993.
3. Franţa şi Banatul 1789-1815, Ed. Banatica, Reşiţa, 1994. (în colab)
4. Banatul în memorialistica „măruntă”sau istoria ignorată, Ed. Banatica, 1995. (în colab).
5. Din istoria frontierei bănăţene. Ultimul război cu turcii, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996. (în colab.)
6. Cartea şi lumea rurală în Banat 1700-1830, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996.
7. Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeşului, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996.
8. Studii istorice bănăţene, Ed. Banatica, Reşiţa, 1997.
9. Modernizare şi imobilism, Ed. Banatica, Reşiţa, 1998.
10. Revoluţia de la 1848 din Transilvania în memorialistică, Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 2000. (în colab.)
11. Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Ed. Polirom, Iaşi, 2001. (în colab.)
12. Şcoală şi comunitate în sec. al XIX-lea. Circulare şcolare bănăţene, Presa Univ. Clujeană, 2002. (în colab.)
13. Memorie, memorabil, istorie în Banat, Ed. Marineasa, Timişoara, 2006.
14. Cartea veche românească din Voivodina, Ed. Libertatea, Novi Sad, 2007. (în colab.)
15. Cronici bisericeşti. Manuscrise din Banat sec. XIX-XX, ICRV, Zrenianin, 2009. (în colab.)
Perioada activităţii la muzeul din Reşiţa, a fost extrem de laborioasă, Valeriu Leu făcând dovada excepţionalelor calităţi cerute în cercetare şi a unei tenacităţi ieşite din comun, în finalizarea proiectelor propuse. Direcţiile prin care a înţeles să studieze istoria provincială, au fost cele pe care le-a considerat prioritare în ceea ce priveşte urgenţa efectuării lor, in primul rând situându-se editarea colecţiilor de documente şi cataloagelor cărţilor vechi. Istoria mentalităţii şi a imaginarului, specifice noilor metode moderne în cercetare, l-a preocupat de asemenea pe Valeriu Leu, devenind unul din cei mai importanţi promotori în această direcţie prin studiile publicate. Cercetările sale de memorialistică, de istoria bisericii, istorie rurală, istoria şcolii, îl înscriu ca unul din cei mai importanţi istorici ai Banatului şi ai României totodată. Opera sa ştiinţifică şi stilul inconfundabil de redactare, prezenţa la simpozioanele ştiinţifice sau alte activităţi culturale, vor rămâne multă vreme în memoria colectivă. Prin dispariţia sa, pe care o regretăm, suntem îndreptăţiţi să credem, că Banatul a pierdut nu numai un mare cărturar, dar şi un mare patriot”.

Vali Leu a plecat în  veșnicie pe 21 august 2009, de unde ne-a lansat provocarea de a afla cine suntem pentru a pute afla ce vrem să devenim ca popor. Este un reper al al oricărui om care l-a întâlnit sau l-a citit, un prieten care a știut că adevărata prietenie se consolidează prin raportarea continuă la principii și nu la demagogia ipocriziei.

Așa cum spunea cel născut cu o zi înaintea lui Vali Leu, filosoful și poetul Lucian Blaga, ”Cei mai aleși  dintre oameni se lasă conduşi în viaţă de-un ideal născut din ei înşişi: sunt ca orbii, care se lasă purtaţi de mână de copii lor”, cu mărturisiri de suflet vom ține candela cuvântului aprinsă în memoria unui om care ne-a înzestrat cu o bogată și erudită moștenire spirituală, trecută prin lupa fină a vocației sale de a fi ROMÂN.

Anca Bica Bălălău

Nota redacției:

În această seară îl evocăm pe regretatul Valeriu Leu împreună cu istoricul și muzeograful Carmen Albert.

La numerele de telefon 0255.20.60.61 sau 0255.20.60.62 puteți intra în dialog cu distinsa noastră invitată, Carmen Albert, dar ne puteți mărturisii și amintirile voastre cu omul de cultură Vali Leu, sau prin mesaje pe pagina de facebook Radio România Reșița.

Emisiunea se transmite live pe pagina de facebook Radio România Reșița.

Rămâneți ACASĂ pe frecvenţele 105.6 FM şi 91,9 FM – 92,8 FM pentru ascultătorii din Clisura Dunării, sau pe radioresita.ro, ori pe telefon, indiferent că este fix sau mobil, sunând la numărul 031.504.04.34, apel cu tarif normal, puteţi asculta oricând şi de oriunde Radio Reşiţa.