Ocoalele Silvice din estul judeţului Timiş – Lugoj, Coşava, Făget şi ”Ana Lugojana” vor planta 35 de hectare de teren cu puieţi, în pădurile aflate în administrare. Acţiunea se va desfăşura în perioada 15 martie – 15 aprilie, când pe plan internaţional se derulează ”Luna sădirii arborilor”, care are o vechime de aproape 150 de ani.

Ocolul Silvic Coşava, care este şi cel mai mare din judeţ va împăduri o suprafaţă de 10,3 hectare pe care vor fi plantaţi aproape 52.000 de puieţi de fag, molid, brad, paltin şi gorun. Alţi 5.000 de puieţi vor fi folosiţi pe o suprafaţă cumulată de un hectar, pentru reîmpăduriri efectuate în anii trecuţi. La Ocolul Silvic Făgeţ împăduririle se vor face pe 4 hectare cu puieţi din speciile stejar, răşinoase, paltin de munte, frasin şi cireş. Vor fi folosiţi 20.000 de puieţi, iar în completare, pentru reîmpăduriri vor mai fi folosiţi 8.000 de puieţi.

Pe raza Ocolului Silvic ”Ana Lugojana” vor fi plantări pe 6 hectare, majoritatea în zona Nădragului, cu 28.000 de puieţi din speciile brad, molid, fag, douglaş paltin de munte şi frasin. Completări se vor face pe o suprafaţă cumulată de 7 hectare, cu 37.000 de puieţi. Ocolul Silvic Lugoj va efectua plantări pe circa 3 hectare de teren şi completări pe suprafeţe cumulate de 2 hectare.

(Ion Moldovan)