Aministrația locală din Nă­drag va investi, în viitoarele luni, peste 1, 5 milioane de euro în lucrări care vizează rea­bilitarea unor clădiri de interes public și parcul central.

Cei mai mulți bani, 800.000 de euro, vor ajunge la Liceul Tehnologic “Traian
Gro­ză­vescu”, unde vor fi înlocuite toate instalaăiile, va fi refăcut acoperișul, fațada și interioarele. Fondurile au fost atrase prin Programul Regional de Dezvoltare Rurală și urmează la Bu­curești, la Ministerul Dez­vol­tării, semnarea contractului.

O sumă im­por­tantă, 360.000 de euro, va fi investită și în fostul ci­ne­­matograf din centrul lo­ca­li­tății, care va fi transformat în cămin cultural. Și căminul cultural din Crivina va bene­ficia de 260.000 de euro, pen­tru lucrări ample de reabi­litare. Banii pentru aceste in­vestiții au fost obținuți printr-un proiect depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. În 2018, și parcul central va fi transformat total. Cu bani de la Grupul de Acțiune Locală – Asociația Microregională “Țara Făgetului”, întregul perimetru va fi reabilitat.
Mai exact, pe toată suprafața va fi introdus pământ, pentru a fi înălțată cu un metru față de cea actuală, iar apoi aici vor fi plantați arbori, flori, vor fi realizate alei noi, locuri de joacă, băncuțe și multe al­tele. Lucrarea beneficiază de o finanțare de 130.000 de euro, din care 90.000 de euro provin de la GAL – Asociația Mi­croregională “Țara Făge­tu­lui” și 40.000 de euro de la bugetul
local, ca și cofinanțare la proiect.

(Ion Moldovan)