Valoarea ajutorului acordat în cazul decesului unei persoane asigurate în sistemul public de pensii sau al unui pensionar a crescut, de la 6 ianuarie 2018, de la 3.142 de lei la 4.162 de lei. În cazul decesului unui membru de familie al acestora, cuantumul ajutorului de deces este jumătate din această sumă, adică 2.081 de lei.

Tot de la începutul acestui an a crescut şi termenul de onorare a solicitării pentru acordarea acestui ajutor, de la o zi la cel mult trei zile, calculate din momentul depunerii cererii.

Cum se obține ajutorul de deces

„Persoana care doreşte să ridice ajutorul de deces de la instituţia noastră va depune un dosar care va conţine: certificatul de deces, în copie şi original, copia după buletin sau cartea de identitate a persoanei care face dovada cheltuielilor de înmormântare pentru asiguratul respectiv; această dovadă se face pe baza facturilor fiscale; dovada că persoana decedată era, în momentul decesului, asigurată în sistem, lucru dovedit printr-o copie a registrului salariaţilor (REVISAL). Această copie poate fi obţinută de la angajator” – au anunțat reprezentanții Casei Naționale de Pensii.

De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, trecerea recentă a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu influențează acordarea ajutoarelor de deces, plata acestora fiind stipulată prin Legea nr. 3 din 3 ianuarie 2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2018.

Cine este considerat membru de familie în cazul decesului

În sensul actualei legi, membru de familie poate fi: soţul/soţia; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii, indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.