Ana are prea multe … mere.

Consiliul judeţean Caraş-Severin e bun de plată, consideră Curtea de Conturi. Aceasta a constatat plăţi nelegale efectuate în cadrul Programului Naţional Laptele şi Cornul, ca urmare a neurmăririi prezenţei la cursuri a elevilor beneficiari ai acestor produse şi a prezentării la decontare a unor documente care nu justifică real cantitatea distribuită. Plăţile efectuate în cadrul celor 9 contracte încheiate , potrivit documentelor justificative, aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2016 au fost în sumă totală de peste 2.700.000 lei. În baza datelor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, după centralizarea şi compararea datelor , respectiv compararea numărului total de elevi prezenţi la cursuri comunicaţi de către unităţile şcolare, cu cantitatea totală de produse distribuită şi decontată în perioada respectivă, s-a constat că numărul porţiilor de produse lactate livrate a fost de 2.865.367, iar numărul total de elevi prezenţi la cursuri a fost de 2.574.625, rezultând o diferenţă de 290.742 de porţii de lactate distribuite în plus, contrar normelor legale, şi 327.958 de produse de panificaţie distribuite în plus. Acelaşi lucru a fost constatat şi la Programul naţional „Fructe în şcoli”unde au rezultat 19.457 de mere distribuite în plus.

Livrarea produselor a fost efectuată de furnizor şi a fost confirmată de unităţile şcolare beneficiare, fără a se corela numărul de porţii livrate cu numărul elevilor prezenţi la cursuri, cum prevede legea, iar în caietele de sarcini pentru furnizori , nu s-a prevăzut clar modalitatea de respectare a acestor prevederi – au mai constatat inspectorii Curţii de Conturi.

Sumele totale decontate ilegal în urma acestor constatări se ridică  la peste 330.000 de lei, bani imputaţi Consiliului judeţean Caraş-Severin.

Întrebat despre această situaţie, preşedintele Consiliului judeţean, Silviu Hurduzeu, a explicat :

„Problema distribuirii acestor produse la nivelul unităţilor şcolare nu este a Consiliului judeţean. Consiliul judeţean încheie contracte pe baza datelor primite de la inspectoratul şcolar cu numărul de elevi înscrişi în anul şcolar respectiv. Numărul de elevi care sunt la cursuri în ziua respectivă şi care beneficiază de produse nu poate fi verificat de Consiliul judeţean. Ar fi absurd la numărul de localităţi şi unităţi şcolare de pe raza judeţului ca cineva din cadrul Consiliului judeţean să poată verifica acest lucru”.

Consiliul judeţean a făcut contestaţie la Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi – a mai precizat Silviu Hurduzeu.