Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură îi încurcă mai mult pe pescarii sportivi decât să-i ajute. O nouă reglementare prevede corelarea cantităţii de peşte extrasă din fondurile piscicole cu numărul de permise emise de gestionarii acestora.

Urmare unor măsuri privind corelarea capturii peştilor cu cantitatea extrasă din bazinele piscicole administrate de Asociaţiile judeţene de vânătoare şi pescuit sportiv, ne-am adresat conducerii organizaţiei cărăşene şi de la Mircea Ciobanu – şeful acesteia, am aflat cum se vor elibera permisele de pescuit de acum înainte:

„Permisele de pescuit se vor elibera de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură numai asociaţiilor care au concesionat dreptul de a gestiona anumite bazine piscicole. Pescarii, în baza permiselor de pescuit, au obligaţia ca anual să prezinte asociaţiilor de pescuit recreativ o fişă de captură în care să specifice numărul de partide de pescuit şi cantitatea de peşte capturată pe specii.”   

Numărul permiselor de pescuit emise de Asociaţiile judeţene de vânătoare şi pescuit sportiv va fi stabilit de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură:

„Când începe concesionarea, fiecare asociaţie trebuie să depună un dosar pentru bazine care cuprinde obligatoriu un plan de management pentru exploatare durabilă, în care vor fi trecute şi calculate capacitatea bazinelor piscicole şi producţia de peşte.”

Eliberarea permiselor de pescuit va fi strict corelată cu cantitatea de peşte recoltată, adică dacă nu recoltează niciun peşte vor prezenta că nu au prins niciunul. Indiferent de cantitatea de peşte extrasă se întocmeşte fişa capturilor şi în funcţie de aceasta se fac nişte calcule în ceea ce priveşte recolta din fondul piscicol respectiv.

„Eliberarea permiselor de pescuit pentru anul următor este condiţionată de prezentarea fişelor de captură pentru anul pecedent. Deci de-acum înainte în urma concesionării apelor trebuie să ţinem o evidenţă a capturilor făcute şi în urma planului de management întocmit pentru fiecare bazin piscicol în parte se va calcula capacitatea de peşte pe care o are bazinul respectiv, şi în funcţie de acest lucru se va aproba şi numărul de permise de pescuit.”

Directorul AJVPS Caraş-Severin, Mircea Ciobanu a subliniat că noua reglementare a ANPA prevede doar apele colinare şi de şes şi nu pescuitul la Dunăre.

Sursa foto: webteam.ro

(Hardy Cvoica)