La sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor, de astăzi, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troiţele şi monumentele închinate acestora din ţară şi străinătate.

La ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe au fost trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară. Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1920. Această decizie a fost consfinţită recent prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Şi în cartierul reşiţean Câlnic unde se află cel mai vechi monument dedicat eroilor neamului din Banat, s-a sărbătorit, ca în fiecare an, printr-o ceremonie, la care au participat urmaşi ai celor care au căzut pe front în cele două războaie mondiale. Un grup de elevi coordonaţi de prof. Viorica Galben de la Colegiul Naţional „Mircea Eliade” din Reşiţa, care au susţinut un program ce a cuprins cântece şi poezii patriotice. La final părintele Valentin Popovici a evocat momentele istorice din istoria localităţii şi a mulţumit tuturor pentru implicare.

Reamintim că, la fiecare Sfântă Liturghie au fost pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. (pr. Valentin Popovici, Hardy Cvoica)