SALIGNY1-BWFiul unui pedagog francez stabilit la Focşani, viitorul inginer urmează primele clase la şcoala părinţilor săi, iar la 16 ani pleacă la Berlin pentru a studia astronomia, însă renunţă în favoarea ingineriei văzând amploarea şi dinamica economiei germane.

Radu Cornescu, un arhitect pasionat de opera lui Saligny ne vorbeşte despre începuturile acestuia: La numai 20 de ani, deci în 1874, deja are diploma „cum laude” a facultăţii de politehnică şi este curtat de cele mai mari firme din Germania ca să participe la proiectarea şi realizarea unor lucrări de mare amploare, căi ferate, poduri, construcţii din acestea metalice.”

În 1887, tânărul inginer, ajuns la 33 de ani, primeşte propunerea de a construi un pod peste Dunăre, la Cernavodă.

Mai multe informaţii pe site-ul proiectului EU aleg România.